You are here

+995-345-(200000...299999), Stefanstminda (Kazbegi), Mcxeta tianeti

Area Code +995-345-(200000...299999) located in Stefanstminda (Kazbegi), Mcxeta tianeti, more detail is as below.

Place


Other Information


Dialling Instructions
 • For trunk calls: 0 345 200000 (Trunk Code + National Destination Code + Subscriber Number)
 • For international calls: 00 995 345 200000 (International Prefix + International Dailing Code +National Destination Code + Subscriber Number)
Telephone Number List

200000 ~ 299999 (Count: 100,000)

Example:

 • +995-345-200000 / 00995-345-200000 (0345-200000 / 0-345-200000)
 • +995-345-200001 / 00995-345-200001 (0345-200001 / 0-345-200001)
 • +995-345-200002 / 00995-345-200002 (0345-200002 / 0-345-200002)
 • +995-345-200003 / 00995-345-200003 (0345-200003 / 0-345-200003)
 • +995-345-200004 / 00995-345-200004 (0345-200004 / 0-345-200004)
 • ...
 • +995-345-xxxxxx / 00995-345-xxxxxx (0345-xxxxxx / 0-345-xxxxxx)
 • ...
 • +995-345-299995 / 00995-345-299995 (0345-299995 / 0-345-299995)
 • +995-345-299996 / 00995-345-299996 (0345-299996 / 0-345-299996)
 • +995-345-299997 / 00995-345-299997 (0345-299997 / 0-345-299997)
 • +995-345-299998 / 00995-345-299998 (0345-299998 / 0-345-299998)
 • +995-345-299999 / 00995-345-299999 (0345-299999 / 0-345-299999)